Јавне набавке
Јавна набавка услуга мале вредности: Пружање услуга физичког обезбеђења објеката на Палићу
26.02.2019.

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Пружање услуга физичког обезбеђења објеката на Палићу који су у надлежности наручиоца, одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга током одређених манифестација, бр. ЈН/У/1/2019

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине