Јавне набавке
Јaвна набавка радова: уређење Великог парка на Палићу – поплочање трасе до хотела Парк ЈН/Р/8/2015
14.10.2015.

Позив и конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности: Уређење Великог парка на Палићу – поплочање трасе до хотела Парк, бр. ЈН/Р/8/2015.

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине