Јавне набавке
Jавнa набавкa радова у отвореном поступку: Адаптација објекта Летња позорница и поплочање дворишта, у оквиру пројекта „Уређење Великог парка“, бр. ЈН/Р/4/2015.
08.07.2015.

Позив и конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку Адаптација објекта Летња позорница и поплочање дворишта, у оквиру пројекта „Уређење Великог парка“, бр. ЈН/Р/4/2015.

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине