Вести
Велики раст туристичког промета на Палићу
25.10.2019.

Републички Завод за статистику Србије је закључно са августом 2019. године, објавио статистичке податке туристичког промета у Србији.
Подаци о туристичком промету на Палићу показују да се укупан број долазака и ноћења туриста на Палићу евидентно повећао у 2019. години, у односу на предходну 2018.годину.
Поређењем података за 4 месеца, који се сматрају туристичком сезоном ( мај, јун, јул, август), укупан број долазака туриста се повећао у 2019.години за 11% . У наведена 4 месеца у 2019. години, бележимо 15.288 долазака, спрам 13.750 долазака туриста у 2018.години.

Још драстичније се повећао укупан број ноћења туриста у 2019. години, укупно за 23,5%. У неведена 4 месеца је забележено 29.430 ноћења, спрам 23.866 ноћења у истом периоду 2018. године.

Приметно је много веће повећање долазака и ноћења домаћих туриста у односу на стране.

Ови, више него задовољавајући подаци су плод једног озбиљног и дугорчног планирања развоја туризма на Палићу од стране ДОО Парк Палић, који је управљач туристичким простором Палић.

Код туриста очигледно није остало незапажено континуирано уређивање и улепшавање приобаља језера Палић, уређивање и изградња шеталишта, много квалитетнија и креативнија спортска, забавна и угоститељска понуда, културно уметнички садржаји на Летњој позорници, као и многи други пратећи садржаји који чине једну комплетну и богату целину туристичке понуде на Палићу

Савакако не смемо заборавити ни Конгресни туризам, који је у великом замаху на Палићу, захваљујући прелепим и функционалним објектима Велика тераса, Летња позорница и Еко центар.

Изградњом Aqua парка 2020. године на Мушком штранду, очекиван је прилив још већег броја туриста, како домаћих тако и из држава у региону.

Упоредо са улагањима у туристичку понуду, велика пажња се посвећује и улагањима у инфраструктуру на Палићу, као једном од предуслова даљег развоја туризма на Палићу и новим инвестицијама.

Постоји одлична сарадња са републичким и покрајинским органима, који су препознали велики потенцијал Палића као туристичке дестинације и напоре ДОО Парк Палић да "велики потенцијал" претвори у велики успех.

589_1.jpg

589_2.jpg

 

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине