Вести
Спроведени радови у оквиру текућег одржавања на Палићу
26.11.2019.

Крај Летње сезоне за нас већ одавно више не значи и крај активности на Палићу. У циљу константног унапређења и улепшавања наше дестинације, у последњих пар месеци је на ред дошло решавање неких озбиљнијих, дугогодишњих проблема у туристичком простору Палић, те су спроведени и одређени радови.

Постављање урбаног мобилијара

У централном туристичком делу Палића, код ресторана "Мала гостиона", извршена је демонтажа дотрајалих дрвених стубова и монтирање нових бетонских кугли. Укупно је постављено 100 кугли на овом потезу.

591_1.jpg

591_2.jpg

591_3.jpg

Санација дела стаза уз обалу код Пешчане плаже

У непосредној близини Пешчане плаже, услед слегања земље и воде која се сливала кроз "канал" испод стазе, дошло је до пропадања бехатон плоча на стази. Санацијом стазе, изнивелисана је земља као и бехатон плоче, а постављена је и нова цев за одвод воде која ће дуготрајно решити проблем тог дела и спречити даље слегање земље и пропадање стазе на Пешчаној плажи .

591_4.jpg

591_5.jpg

591_6.jpg

591_7.jpg

Радови за реконструкцију ограде за клима уређај на објекту Еко центар

Дотрајала дрвена ограда за спољну јединицу клима уређаја, који је био у веома лошем стању, комплетно је замењена новом, ручно рађеном оградом која је освежила екстеријер и учинила лепшим и прилаз ка Еко центру.

591_8.jpg

591_9.jpg

591_10.jpg

591_11.jpg

Ревитализација асфалта код Женског Штранда

Ревитализацијом асфалта код Женског штранда решен је дугогодишњи проблем сакупљања воде након киша у том делу, чинећи га неприступачним за кориснике и посетиоце. Радови на ревитализацији подразумевали су радове у делу асфалтирања и наношења хумуса на банкине стазе.

591_12.jpg

591_13.jpg

591_14.jpg

Демонтажа старих и постављање нових олука на објекту Еко центар

Током септембра и октобра месеца, извршена је потпуна демонтажа олука на објекту Еко центар, као и израда и поставка нових.

591_15.jpg

591_16.jpg

591_17.jpg

591_18.jpg

 

Радови на санацији хаварије канализационог вода код чесме

Како су јаки корени околних стабала временом пробијали канализациони вод чесме у срцу туристичког језгра Палића и чинили да се услед коришћења чесме вода прелива и плави део око чесме и сам прилаз ка чесми, спроведени су радови у делу санације канализационог вода чесме чиме се овај дугогодишњи проблем и решио. Током пролећа 2020. године, урадиће се и сам прилаз чесми, а иста ће бити поново у функцији пре почетка туристичке сезоне на Палићу.

591_26.jpg

591_27.jpg

591_28.jpg

591_22.jpg

Израда и монтажа нове ограде на Великој тераси

Спољна ограда источног крила Велике терасе, а услед временских и других непогода, временом је пропадала и представљала опасност по шетаче, јер су трули дрвени делови били у веома лошем и девастираном стању. Сходно томе, извршена је потпуна демонтажа старе и израда нове ограде, која је током новембра месеца постављена на Источно крило Велике терасе. Током 2020. године и ограда Западног крила спољне терасе биће предмет реконструкције.

591_23.jpg

591_24.jpg

591_25.jpg

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине