Јавне набавке
Jавна набавка радова: Непредвиђени радови на извођењу радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу у 1. фази, бр. ЈН/Р/7/2019
04.06.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда: Непредвиђени радови на извођењу радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу у 1. фази, бр. ЈН/Р/7/2019

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине