Јавне набавке
Јавна набавка услуга мале вредности: Услуга одржавања јавне расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић, бр. ЈН/У/4/2019
25.04.2019.

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Услуга одржавања јавне расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић, бр. ЈН/У/4/2019

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине