Јавне набавке
Jавна набавка услуга: Израда пројектно­-техничке документације за реконструкцију јавних тоалета у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић бр. ЈН/У/15/2018
26.09.2018.

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности: Израда пројектно­-техничке документације за реконструкцију јавних тоалета у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палићбр. ЈН/У/15/2018

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине