Јавне набавке
Јавна набавка добара мале вредности: Набавка ГИС модула – набавка и имплементација софтвера базе података о грађевинском и пољопривредном земљишту у зони надлежности ДОО Парк Палић, бр. ЈН/Д/8/2018
07.05.2018.

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку добара мале вредности: Набавка ГИС модула – набавка и имплементација софтвера базе података о грађевинском и пољопривредном земљишту у зони надлежности ДОО Парк Палић, бр. ЈН/Д/8/2018

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине