Јавне набавке
Jавну набавкa мале вредности: набавка услуге вештачења – проценитеља БР. ЈН/У/15/2017
18.12.2017.

Позив и конкурсна документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: набавка услуге вештачења – проценитеља БР. ЈН/У/15/2017 можете наћи у прилогу.

 

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине